Top
  >  Temples

Wat Ket Karam วัดเก่าแก่ริมแม่น้ำปิง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของจังหวัดเชียงใหม่และมีการสร้างพิพิธภัณฑ์เพื่อเก็บวัตถุที่ไม่ใช้แล้วอยู่ในบริเวณวัดเพื่อให้คนมาเข้าชมอีกด้วย สามารถเดินจากคาซ่าประมาณ 8นาที