Top
  >    >  temples

temples

  • วัดบุพพารามWat Buppharam วัดที่ประดิษฐานพระพุทธรูปไม้สักขนาดหน้าตักกว้าง 1 วาเศษ ที่มีอายุประมาณ 400 ปี!

  • Wat Ket Karam วัดเก่าแก่ริมแม่น้ำปิง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของจังหวัดเชียงใหม่และมีการสร้างพิพิธภัณฑ์เพื่อเก็บวัตถุที่ไม่ใช้แล้วอยู่ในบริเวณวัดเพื่อให้คนมาเข้าชมอีกด้วย สามารถเดินจากคาซ่าประมาณ 8นาที

  • วัดแสนฝาง วัดที่ผสมผสานศิลปะทั้ง พม่าและล้านนา ได้อย่างลงตัว รวมถึงเจดีย์ที่มีการตกแต่งลวดลายปูนปั้นวิจิตรงดงาม